Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Inför årsstämman

 

På årsstämman förväntas valberedningen närvara och presentera nominerade kandidater. Inför årsstämman behöver valberedningen tala igenom och bestämma följande:  

  • Hur ska kandidaterna framställas?
  • Vad exakt ska valberedningen göra under årsstämman? 
  • Vilka från valberedningen ska medverka på årsstämman?
  • Vilket material behöver produceras inför stämman? 
  • Hur ska kandidater som inte är en del av valberedningens förslag framställas? 
  • Vad behöver meddelas till de personer som valberedningen nominerat?