Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Val av valberedning

 

Vanligtvis brukar en ny valberedning utses på årsmötet. Hur förslag till kandidater sker, varierar mellan olika föreningar.

Om ingen person i valberedningen har för avsikt att ställa upp för omval så är det en god idé att den ger ett nytt förslag på valberedning. 

En annan vanlig form är att tillfråga förtroendevalda som inte omväljs om de kan ingå i valberedningen.