Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Träffa styrelsen

 

Ofta träffar valberedningen den sittande styrelsen för att få information, synpunkter och förslag på vilken kompetens som behövs i föreningen. Detta sker oftast i enskilda intervjuer eller en gruppintervju med hela styrelsen. Vid en sådan träff är det också positivt att lyssna av hur styrelsen själva bedömer sitt arbete och vilka utmaningar som de ser ligger framför den nya styrelsen. 

Ett verktyg som kan vara till stor nytta i arbetet med att kartlägga styrelsens kompetens är att använda en kompetenskarta. Här är ett förslag på en kompetenskarta som kommer från Sverige Ingenjörer.

Det är också värdefullt att medverka på ett styrelsemöte för att se hur styrelsen arbetar. Vid det mötet så är det bra om ni för anteckningar om vilka som tar ordet, vad dessa personer har för perspektiv och er bedömning av hur såväl enskilda personer som styrelsen som grupp verkar fungera.