Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Reflektionsuppgift

 

Inlämningsuppgiften är tvåfaldig och består av att du svarar på följande frågor:

  1. Vad kännetecknar ett bra valberedningsarbete utifrån din erfarenhet?
  2. Vilka delar av kursen har inspirerat dig inför ditt kommande valberedningsarbete?

Uppgiften ska som minst vara 250 ord och som mest 1000 ord.

 

Inlämning

För att lämna in uppgiften, skriv först ditt svar i en ordbehandlare och spara sedan din reflektion som ett dokument i pdf-format. Dra sedan det sparade dokumentet till inlämningsrutan i kursen och uppgiften sparas.

Om du vill ändra det dokument du lämnat in, för muspekaren på inlämningsrutan och vänsterklicka, välj sedan rätt dokument från din dators skrivbord i sökfönstret som öppnas och avsluta genom att trycka på knappen `välj´

Om du skulle ha problem att lämna in uppgiften så kan du också mejla ditt svar till gustav.sjostedt@kulturens.se

Ladda upp