Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Personal i styrelsen

 

Att välja in personal i styrelsen kan tyckas praktiskt eftersom de ofta har en god insikt i föreningens verksamhet. Det finns däremot ett demokratiskt problem med detta, då personalen arbetar på uppdrag av medlemmarna och kan antas vara jävig i frågor som gäller föreningens ansvar som arbetsgivare och föreningens vision och framtidsmål.

Många föreningar bjuder istället in personal till styrelsens möte för att föredra vissa frågor eller väljer in en personalrepresentant som får medverka och yttra sig i de delar av styrelsemötet där de inte anses jäviga.

Kulturens förhållningssätt i denna fråga är att i de enstaka fall där det suttit personal i någon av förbundets styrelser, ska detta avvecklas och inte vara tillåtet i fortsättningen.