Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Riktlinjer och rekommendationer

 

I detta avsnitt kommer vi ge förslag och riktlinjer på några återkommande frågor som kan vara svåra för en valberedning att ta beslut i.