Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

En bra grupp för långsiktigt arbete

 

En viktig aspekt i valberedningsarbete är sätta samman en bra styrelse som kompletterar varandra och klarar av att arbeta tillsammans som en fungerande grupp. Av den anledningen är det viktigt att också ta hänsyn till kandidaternas personlighet och försöka se hur de skulle passa ihop med de övriga förtroendevalda i styrelsen. 

 

Komplettera kompetenser 

Som kursen tidigare har varit inne på tidigare, så är det mer gynnsamt att en förening försöker hitta de kompetenser som bedöms krävas för att den ska kunna genomföra sin verksamhet just nu än att bara tillsätta de olika förtroendeposterna. 

 

Komplettera målgrupper

Valberedningen har stora möjligheter att hitta kandidater med den kompetens som krävs, som samtidigt är en del av en målgrupp som är underrepresenterad i föreningen genom att arbeta uppsökande. Då bör deras nätverk beaktas om det är flera personer som vägs mot varandra inför ett nomineringsbeslut för en förtroendepost.