Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Arbetssätt

 

Det är fördelaktigt om valberedningen redan tidigt bestämmer hur arbetet ska se ut. Här kommer några förslag på frågor att diskutera på valberedningens första möte från Sanna Hedlund, Sverok.

  • Hur ofta har vi våra löpande möten? 
  • Hur förhåller vi oss till styrelsen? 
  • Hur ska vi ta in nomineringar? 
  • Vilka datum behöver vi ta hänsyn till? 
  • Finns det tidigare material som vi kan använda (brevmallar, frågor och så vidare)? 
  • Vad har vi för praktiska verktyg till vårt förfogande och vilka av dem vill vi använda?