Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Summera föreningens verksamhet

 

Valberedningen behöver vara insatt i såväl föreningens verksamhet som dess övergripande strategier för att kunna göra sitt arbete. En bra utgångspunkt är att skapa en nulägesbild av föreningen och sammanfatta dess olika delar i en översikt. 

 

Här nedan kommer några frågor som kan vara till hjälp i det arbetet: 

 

Styrelse

 • Hur många förtroendevalda sitter i styrelsen? 
 • Hur ser fördelningen ut när det gäller kön, ålder, etnisk bakgrund och funktionsnedsättning? 
 • Vilka möjligheter finns att utvecklas i förtroendeuppdragen? 

 

Årsmöte

 • Vilka frågor har diskuterats och beslutas om i de senaste årsmötena? 
 • Hur välbesökta har de senaste årsmötena varit och hur stor del av årsmötets frågor har varit motioner som medlemmar lämnat in? 

 

Organisationskultur

 • Vad är karaktäristiskt för föreningen? 
 • Vad är bra, dålig, viktig i vår förening? 
 • Vad är föreningens kärna? 
 • Hur ser föreningens organisationskultur ut? 
 • Vilken tyst kunskap finns i föreningen som inte är självklar för nya medlemmar eller personer utanför förtroendeuppdrag? 
 • Vilka kompetenser har vi idag i styrelsen? 
 • Vilken kompetens behövs i styrelsen under kommande verksamhetsår? 

 

Vision och syfte

 • Vad är föreningens idé och huvuduppgift? 
 • Vad säger stadgarna om föreningens syfte? 
 • Vad har föreningen för vision som den arbetar mot?