Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Förebyggande valberedningsarbete

 

Det traditionella valberedningsarbetet har i huvudsak utgått från de positioner som ska fyllas. Ofta har de olika förtroendepositionerna tillsats i första hand utifrån den nominerades tidigare erfarenhet av förtroendepositionen. 

Ett förebyggande valberedningsarbete utgår istället från organisationens vision. Då sätter valberedningen samman olika nyckelord som utmärker den kompetens som behövs för att kunna nå föreningens vision och rekryterar kandidater till styrelsen utifrån det.