Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Förväntningar

 

Det finns en tydlig förväntan på att valberedningen ska genomföra sin huvudsakliga uppgift, att sätta samman ett förslag på nomineringar till förtroendepositioner och presentera på årsstämman. 

Det finns också en förväntan att valberedningen ska komplettera den sittande styrelsen med den kompetens och de nätverk som behövs för att föreningen ska kunna nå sina uppsatta mål. 

 

För att kunna ge bra nomineringar till en ny styrelse, bör de tänkbara kandidaterna också få en tydlig bild av vad exakt som förväntas av dem. 

 

Vad som förväntas varierar mellan olika föreningar, fast några generella hållpunkter är:

  • medverka på styrelsemöten i den mån det är möjligt och meddela när personen inte kan medverka 
  • genomföra de uppdrag som personen i fråga tagit på sig att göra 
  • kommunicera med övriga förtroendevalda mellan mötena genom den kommunikationsform som styrelsen valt att använda sig av 
  • säga till när det inte finns tid att engagera sig eller genomföra tilldelade uppgifter 
  • arbeta för att föreningen ska nå sina mål istället för att den ska vara en språngbräda för personens egna avsikter