Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Förutsättningar för ett bra valberedningsarbete

 

I detta moment beskriver kursen förutsättningar som ur vår erfarenhet underlättar ett bra valberedningsarbete, samt beskriver olika sätt att förhålla sig till valberedningsarbetet.