Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Övning 1: nuläge

 

Kursens första övning är att inventera vilka som sitter i din förenings styrelse idag, försök svara på följande frågor: 

  • Vilka kompetenser upplever du att den sittande styrelsen har?
  • I ungefär vilket ålderspann befinner sig styrelsens förtroendevalda idag? Är de unga, gamla eller mitt emellan? 
  • Hur ser könsfördelningen ut?
  • Hur mycket tid bedömer du att respektive förtroendevald i styrelsen har till sitt förfogande? Mycket tid, lite tid eller någonstans mitt emellan?

Summera dina svar i ett kalkylblad