Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Vilka får sitta i en valberedning och hur får de sitt uppdrag

 

Vilka som kan utses till en valberedning, hur valet går till och hur många personer den ska bestå av anges vanligtvis i föreningens stadgar. Valberedningen väljs direkt av årsstämman och är inte underordnad styrelsen. Dess uppdrag är däremot begränsat till att föreslå kandidater och kan inte förhandla med kandidaterna om deras arvoden eller teckna avtal för föreningen. 

Oavsett vem som valts till ledamot i valberedningen, så är det viktigt att hen är väl insatt i föreningens struktur, kultur och arbete. Personen bör också ha ett brett kontaktnät och en god människokännedom.