Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Varför valberedning

 

Valberedningen är viktig av många anledningar. Den främsta, att den med god framförhållning kan hitta lämpliga personer till föreningens styrelse. 

Valberedningen är också viktig för att den kan utvärdera hur befintliga förtroendevalda genomfört sitt uppdrag och betrakta styrelsen som en helhet, samt se vilka kompetenser som saknas för att styrelsen ska kunna nå föreningens mål. 

En valberedning är även viktig för att föryngra en styrelse och möjliggöra att det kommer in förtroendevalda med nya perspektiv och ny energi. Detta innebär inte att valberedningen bara ska leta efter unga personer, utan handlar snarare om att hitta personer som inte redan är förtroendevalda i föreningen. En tumregel kan vara förtroendevalda som suttit längre än tre mandatperioder.

Det är ofta en god idé att inte byta ut hela styrelsen samtidigt om det är möjligt, eftersom det riskerar att mycket kunskap om föreningen sprids för vinden. 

 

Valberedningens uppgift är med andra ord att skapa en grupp som utifrån sina kompetenser är mest lämpad att nå förenings mål. Ofta sker detta genom att skapa en balans mellan förtroendevalda som redan sitter i styrelsen och nya förtroendevalda med en kompetens eller ett perspektiv som kompletterar dessa. 

Valberedningen har också goda möjligheter att kontakta och tilfråga målgrupper som idag saknas i föreningen eller i föreningens styrelse och på det sättet öka föreningens nätverk och räckvidd.