Föreningsutveckling

Introduktion till valberedningsarbete

Vad är en valberedning och vad har den för uppgift

 

En valberedning är en arbetsgrupp med ett uppdrag från årsstämman att göra ett nomineringsförslag med nya förtroendevalda till föreningen. Vanligtvis är dessa förtroendevalda ledamöter och ledamotssuppleanter till styrelsen, föreningens revisorer och revisorssuppleant, personer till eventuella projekt- eller arbetsgrupper samt övriga förtroendeposter som kan finnas i en förening. 

 

Valberedningen utses av årsstämman och har som uppdrag att presentera ett opartiskt förslag på en bra sammansatt styrelse vid nästa årsstämma. Den som är med i valberedningen bör inte ha något annat förtroendeuppdrag i föreningen.

Valberedningen fyller en central roll i en förening då de kan sägas skapar styrelsen och är mycket viktig i arbetet med att hitta rätt personer utifrån det behov av kompetenser som föreningen behöver för att kunna nå sina mål. 

 

Ordlista

En ledamot är en person som fått uppdraget att vara representant för en större grupp människor i en styrelse.

En suppleant är en vikarie för en invald ledamot.