Inkludering

Introduktion till mänskliga rättigheter

Övning "ett steg fram"

kanonn---övning-ett-steg-fram

Bild: Kanonn

 

Ta fram papper och penna. Gärna rutigt om det finns, men helt blankt går också bra. Gör en punkt i mitten av pappret, här är din startpunkt. Dela nu upp pappret i 25 steg uppåt och 25 steg neråt.

Hade vi gjort detta i grupp hade du blivit tilldelad en roll och behövt lägga lite tid på att leva dig in i hur den personen var. Vad har hen för drömmar? Vad jobbar hen med, och så vidare. Men eftersom det bara är du som ska svara så kan du vara dig själv.

Du kommer nu att få tjugofem påståenden. Håll pennan på startpunkten och låt den färdas efter varje påstående. I slutet kan du ringa in vart du hamnade. Lycka till! 

 • Om dina högtider har en ledig dag i almanackan, gå en bit fram.
 • Om någon har frågat dig om du är tjej eller kille, gå en bit bakåt.
 • Om du behöver snåla i slutet av månaden, gå en bit bakåt.
 • Om du kan välja att arbeta med vad du vill när du har gått ut skolan, gå en bit fram.
 • Om du innan en resa behöver ta reda på om det finns några funktionshinder på flyget, tåget eller bussen, gå en bit bakåt.
 • Om du är rädd för att stoppas av polisen, gå en bit bakåt.
 • Om du kan köpa hudfärgade plåster som liknar din hud, gå en bit fram.
 • Om du någon gång blivit kallad något nedlåtande som syftat på din sexuella läggning eller ditt könsuttryck, gå en bit bakåt
 • Om du kan gå till läkare när du är sjuk, gå en bit fram.
 • Om du kan bli tillsammans med vem du vill, gå en bit fram.
 • Om du känner att människor tar dina åsikter på allvar, gå en bit fram.
 • Om dina föräldrar hjälper dig med läxorna och uppmuntrar dig i dina studier, gå en bit fram.
 • Om du har blivit kallad något nedlåtande som syftat på din hudfärg eller vilken del av världen som du kommer från, gå en bit bakåt.
 • Om du kan komma in på offentliga simhallar utan att ägna en tanke åt vilket omklädningsrum du ska använda, gå en bit fram.
 • Om folk sällan eller aldrig kastar skeptiska blickar åt ditt håll när du går på stan, gå en bit fram.
 • Om någon har frågat dig var i världen du kommer ifrån egentligen, gå en bit bakåt.
 • Om du tog dig in i byggnaden och rummet utan att tänka på trösklar och trappor, gå en bit fram.
 • Om politiker eller debattörer skulle ifrågasätta din lämplighet att vara förälder, gå en bit bakåt.
 • Om du varje dag kan läsa i tidningen om framgångsrika människor med samma hudfärg som du själv har, gå en bit fram.
 • Om dina föräldrar och lärare har fått dig att känna att du kan bli vad du vill, gå en bit fram.
 • Om du ofta känner dig rädd när du är ute på stan om kvällarna, gå en bit bakåt.
 • Om det är lätt för dig att få tag på samhällsinformation på ditt förstaspråk, gå en bit fram.
 • Om du oroar dig för att din lön är lägre än kollegornas bara på grund av ditt kön, gå en bit bakåt.
 • Om du har behövt berätta för dina släktingar vilken sexuell läggning du har, gå en bit bakåt.

Reflektion:

 • Var något påstående oklart eller svårt att ta ställning till? Varför? Hur kändes det att ta ett steg framåt? Hur kändes det att stanna kvar eller gå ett steg bakåt?
 • Vad händer när en person hamnar långt bak eller långt fram?
 • Vad innebär det i en persons vardag att vara någon som hamnar långt fram? Vilka fördelar får hen? Hur påverkar det samhället att vissa personer har fördelar gentemot andra?
 • Hur kan en person gå vidare när hen har fått kunskap om de fördelar och nackdelar denne får av samhället? Hur går det att motarbeta dessa orättvisor?

(övningen finns att hitta i BRYT sid.90, O/Lika sid. 38 eller Tankebanken sid.41)