Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Kursutvärdering

Ian-Sane

Bild: Ian Sane

 

Kursen avslutas med en kursenkät som du hittar på kommande kurssida. Tack för att du hjälper oss i arbetet med att förbättra kursen, dina åsikter är viktiga. De insamlade svaren kommer att användas i kursens fortsatta utvecklingsarbete.

Om enkäten inte laddas, prova att ladda om sidan i din webbläsare.