Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Uppföljning

esiree-Kane

Bild: Esiree Kane

 

Efter varje genomförande behöver en uppföljning och utvärdering ske. Detta ska göras ur en ekonomisk aspekt, men även för att ta reda på vad det gav föreningens medlemmar, föreningen i stort och om det resulterade i önskat utfall.

En utvärdering och uppföljning är inte till för att endast hitta fel! Det är bra om brister kommer fram, men det är minst lika viktigt att det som var bra och bör återupprepas nästa gång också uppmärksammas. Annars är det risk att något riktigt lyckat glöms bort under nästa tillfälle.

Utvärderingar kan ske på många olika sätt, det viktigaste är att se till att alla som varit delaktiga på något sätt genomför utvärderingen. Det kan även var klokt att genomföra olika typer av utvärdering beroende på ett projekts olika funktioner.

 

Exempel utvärdering

Om vi ska utvärdera exemplet med valborgsfirandet, så vore det klokt att göra en utvärdering för de som planerade projektet och en annan för de som deltog vid själva genomförandet. Detta för att saker som planeringsgruppen ansåg som självklart, inte nödvändigtvis var det för funktionärerna som var med bara under själva projektgenomförandet.