Föreningsutveckling

Driva förening från årsmöte till årsmöte

Registrering

Daniel-Rehn

Bild: Daniel Rehn

 

En ideell förening behöver inte registreras, men det är praktiskt i många sammanhang. Vid registrering hos Skatteverket får föreningen ett organisationsnummer, som används vid exempelvis bidragsansökningar eller för att starta upp ett föreningskonto hos en bank.