Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Vanliga frågor

dockor

På denna sida har vi samlat olika vanliga frågor om Kulturens verksamhet och förbundets ideella arbete. 

 

Ger Kulturens bidrag till verksamhet?

Nej, Kulturens erbjuder samarbetsföreningar kostnadstäckning för verksamhetsrelaterade utgifter 

 

Jobbar Kulturens med enskilda kulturutövare? 

Nej, Kulturens arbetar endast med samarbetsföreningar. 

 

Måste en lokalförening som tillhör en av Kulturens medlemsorganisationer arbeta med Kulturens? 

Nej, samarbetet är fritt och frivilligt. Däremot har föreningen mycket att vinna på ett samarbete med Kulturens, exempelvis att Kulturens känner till den lokala föreningens förutsättningar och då kan anpassa sitt erbjudande till det och att Kulturens är ett studieförbund för och av kulturutövare. 

 

Får jag lov att uppvakta föreningar som jag tycker borde vara anslutna till Kulturens? 

Ja och nej. Studieförbunden har en etisk överenskommelse om att inte ”värva” verksamhet från varandra, därför får du inte initiera kontakt med föreningar som  inte tillhör en medlemsorganisation om samarbete med Kulturens. Däremot om en förening som inte tillhör en medlemsorganisation kontaktar dig och frågar efter information om Kulturens så får du självklart berätta om förbundet och vårt erbjudande. 

 

Får jag betalt för mitt ideella engagemang? 

Nej. Däremot så kan det utgå ersättning för förlorad arbetstid, resekostnader och utlägg och en liten arvodering till ledamöter i styrelserna för sitt förtroendeuppdrag. 

 

Behöver jag lära mig alla regler och riktlinjer om folkbildning? 

Ja, du bör ha läst igenom Folkbildnignsrådets regler och de rekommendationer som studieförbundets branschorganisation Studieförbunden i samverkan skrivit, samt Kulturens policydokument och kunna förklara dessa vid behov, eftersom du delvis är ansvarig för verksamheten och representerar Kulturens. 

 

Varför har Kulturens både en konstnärlig och administrativ ledare i förbundets studiecirklar? 

För att Kulturens verksamhet är för och av kulturutövare och detta arbetssätt följer många kulturverksamheters natur. Exempelvis är dirigenten en orkesters konstnärliga ledare. 

 

Måste Kulturens vara uppbyggd i formen av medlemsorganisationer som bildar regioner som ansluter sig till ett förbund? 

Ja enligt Folkbidningsrådets regler måste Studieförbunden ha minst fem godkända juridiska enheter (regioner) som bedriver lokal folkbildningsverksamhet. 

 

Representerar jag min medlemsorganisation när jag sitter i Kulturens styrelse?

Nej, du sitter på medlemsorganisationens mandat, fast du representerar hela Kulturens studieförbund. 

 

Måste vi skriva ut Kulturens logotyp på affischerna till vår förenings arrangemang?

Ja, om ni får kostnadstäckning för verksamhetens utgifter. Då är Kulturens anordnare, vilket måste synliggöras. 

 

Sponsrar Kulturens verksamhet?

Nej, Kulturens ger kostnadstäckning för genomförandekostnader

 

Måste jag fylla i rutan på närvaroblanketten för att få en ny lista?

Ja

 

Hur många vikarierande ledare kan jag ha?

Du kan ha många fast alla måste skriva under. Om det behövs kan de skriva under på baksidan av listan

 

Varför behöver närvarolisterna skrivas under? 

Därför att ledaren intygar att verksamheten har skett.

 

Varför vill Kulturens ha personnummer på deltagarna?

För att kunna säkerställa att det är en faktisk fysisk person som deltagit i verksamheten, då det utgår statliga medel. Samt att statistik från Kulturens verksamhet rapporteras vidare till staten. 

 

Vad har Kulturens för relation med Arel Data?

Arel Data är en underleverantör till Kulturens när det gäller administration av listhanteringen. Anledningen till att Kulturens valt att arbeta på detta sättet, beror på att förbundet vill hålla sina så kallade overhead-kostnader låga och kunna ge så stor del som möjligt av sitt statsbidrag till verksamhet.