Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Styrelsesammanträden och styrelseprotokoll

4229728148_6f1b797319_o-Sadie-Hernandez

Bild: Sadie Hernandez

Styrelsesammanträden kan ske i person, över telefon eller genom digitala hjälpmedel. Huvudsaken är att det som samtalas och diskuteras protokollförs och att protokollet sedan undertecknas. 

Ett styrelseprotokolls funktion är att på ett tydligt sätt berätta för alla medlemmar som inte var med på styrelsemötet om vad som diskuterades och vilka besluts som togs.

Vid varje styrelsesammanträde måste det föras protokoll, vilket vanligtvis skrivs av sekreteraren. På protokollet ska det framgå tid och plats för mötet, vilka som var närvarande samt vad som diskuterats och beslutats.

 

Protokollet ska undertecknas och justeras av en eller två ledamöter som var med på mötet. Justeringen innebär att ledamöterna läser igenom protokollet och genom sin underskrift försäkrar att det som sekreteraren skrivit ned verkligen var det som diskuterades och beslutades på mötet.

Skulle det vara så att justeringspersonen inte instämmer med protokollförarens tolkning av vad som sades på mötet, får hen inte ändra i protokollet utan ska istället skriva dit sin avvikande mening. 

 

Förslag på dagordning regionala styrelsemöten

Kulturens har satt samman ett förslag på dagordning för Kulturens regionala styrelsemöten och anvisningar för protokollförande. För att ladda ner dagordningen tryck här.