Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Rollerna i en förening

3480441827_0b89ba8e47_o-annie-racz

Bild: Annie Racz

Styrelsen

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på föreningsstämman utifrån en form av representativ demokrati och är föreningens verkställande ledning. Dess uppgift är att leda föreningen på uppdrag från medlemmarna och sköta föreningens verksamhet.

Styrelsen består vanligtvis av en ordförande, kassör och sekreterare, sedan övriga ledamöter och suppleanter. En ledamot är en person som tilldelats uppdraget att vara en representant för en större grupp och en suppleant är en ersättare eller vikarie för styrelsens ledamöter.

Styrelsen arbetar utifrån de direktiv som finns i stadgarna eller som beslutats om på föreningsstämman. 

  • Ordförandens roll är att leda styrelsens arbete. 
  • Sekreterarens roll är att protokollföra styrelsens möten. 
  • Kassörens roll är att överse och ansvara för föreningens ekonomi.

 

Valberedningen

Valberedningen är en av föreningens viktigaste funktioner. De som sitter i valberedningen har som uppgift att ta fram förslag på föreningens styrelse, samt presentera förslaget för föreningens medlemmar.

Valberedningen måste ha koll på föreningens syfte, vad medlemmarna vill, samt vilka typer av personer som behövs i styrelsen för att uppfylla detta. För att hitta de rätta kandidaterna måste valberedningen vara aktiv i olika hög grad under året. Det är viktigt att sätta igång i god tid och inte börja jobba strax innan det är dags för årsmöte, då det sällan leder till goda resultat. 

Valberedningen bör ha koll på hur arbetet i styrelsen fungerar med de som sitter idag och höra sig för med alla medlemmar i styrelsen om hur det känns. När de har skapat sig en bild av detta är det dags att kontakta medlemmar som valberedningen tror skulle göra ett bra arbete i styrelsen.

När de har en lista med personer de vill kontakta är det viktigt att de ställer samma frågor till alla och att de ger tydliga svar om de får frågor. Det är även viktigt att vara tydlig med hur mycket tid som en förväntas lägga ner på arbetet.

Kulturens valberedning utgår från förbundets värdegrund och arbetar för att skapa en bred spridning inom Kulturens styrelser. 

Tips på frågor en valberedning bör ställa är:

  • Varför skulle du vilja sitta i styrelsen?
  • Vad tror du att du skulle kunna tillföra?
  • Vad tror du skulle vara svårt med arbetet?
  • Tror du att du har den tid som krävs?