Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Arbetet i en förening

8098008837_0a6be97425_o-Rob-Swystun

Bild: Rob Swystun

Arbetet i en förening skiljer sig från sällskap till sällskap, fast några saker brukar vara gemensamma för de flesta ideella organisationer:

  • En förening har en styrelse bestående av representanter från föreningens medlemmar som har mandat att driva föreningsarbetet från föreningsstämman (årsmötet) till den kommande föreningsstämman
  • Många föreningar delar upp arbetet i olika arbetsgrupper som tillsammans arbetar med olika projekt eller intresseområden
  • Nationella föreningar följer ofta strukturen att medlemmar går ihop i lokala föreningar, som sedan går ihop i regionala föreningar som slutligen blir medlemmar i en nationell riksorganisation. Kulturens är en paraplyorganisation som är byggd av representanter från 17 nationella riks-kulturföreningar
  • Många organisationer har en särskild arbetsordning för föreningsarbetet. Det är en plan för vem som gör vad i föreningen

För att underlätta arbetet för de förtroendevalda i Kulturens förbundsstyrelse och regionstyrelser, har förbundsstyrelsen antagit en arbetsordning, den hittar du här.