Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Om ideell förening

Pens-Steven-Lilley

Bild: Steven Lilley

En ideell förening är ett sätt att organisera människor med ett gemensamt intresse. Det är lätt att tro att ideell verksamhet måste bedrivas idealistiskt, så är det inte. En ideell förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet och ha avlönad personal, eller för den delen drivas idealistiskt. Hur föreningen ska drivas och vad som är dess syfte bestäms genom dess stadgar. 

Allmännyttiga ideella föreningar har däremot alltid ett högre syfte och är därför gynnade skattemässigt. Dessa föreningar ska alltid ha demokratiska grundregler. 

En ideell förening är en juridisk person med en så kallad rättskapacitet, vilket betyder att den kan vara arbetsgivare, ansvara för att betala sina skulder med sina tillgångar, vara part inför domstol eller myndigheter och ha lov att äga tillgångar som exempelvis fastigheter. 

 

Den ideella föreningen existerar och är en juridisk person när den har

  • antagit stadgar 
  • antagit ett eget namn som skiljer den från andra
  • valt en styrelse 

För att Kulturens ska kunna betala ut kostnadsersättning till föreningen så behöver den ett bankkonto som står i föreningens namn. För detta krävs det att föreningen haft ett första möte, att protokollet från mötet skickats till Skatteverket och att föreningen fått ett organisationsnummer.

 

Varför förening?

Det finns många fördelar att organisera sig gemensamt i form av en förening. Den kanske främsta aspekten är dess demokratiska struktur, där föreningsfriheten ger alla rätt att bilda och tillhöra en förening vilket är en av flera utmärkande delar i den svenska demokratin. 

 

Lagar och regler

Det finns egentligen ingen lag för ideella föreningar, fast i brist på detta brukar lagen om ekonomiska föreningar används som utgångspunkt även om den inte gäller för ideella föreningar. Detta gör att ideella föreningar regleras genom generella principer och rättspraxis.