Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Kulturens verksamhet

clown-Samuel-Cousin

Bild: Samuel Cousin

Kulturens bedriver studiecirkel, annan folkbildning och kulturprogram i egen regi eller tillsammans med samarbetsföreningar. För att läsa mer om förbundets riktlinjer för folkbildningsverksamhet så tryck här.

 

Kulturens erbjudande 

  • Alla resurser används för att genomföra kulturverksamhet och utveckla den ideella kulturen.
  • Vi har kulturkompetens och ett stort nätverk inom svenskt kulturliv. Förtroendevalda och personal har bakgrund inom kulturområdet.
  • Kulturens avsätter en stor del av våra tillgängliga resurser till genomförande av folkbildningsverksamhet – studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.
  • Kulturens regioner kan gå in i olika satsningar tillsammans med våra föreningar, kan avse särskilda event, marknadsföring, etc.
  • Kulturens kan hantera utbetalningar av arvoden till exempelvis cirkelledare, konstnärlig ledare mfl. på uppdrag av  samarbetsförening. Föreningen motfaktureras men Kulturens hanterar kontrolluppgifter till skattemyndigheten, osv.
  • Ledar- och ämnesinriktade utbildningar genomförs kontinuerligt runt om i landet. Vi utvecklar våra ledare genom individuellt anpassade fortbildningar via våra individuella kompetenscheckar.
  • Vi kan också hjälpa till och stödja medlemsorganisationer med framtagande av studiematerial.
  • Ledare och deltagare i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet är olycksfallsförsäkrade i anslutning till träffen, inklusive resor till och från.
  • Telekonferenslösningar med god kvalitet.
  • Ramavtal för till exempel layout, tryckning och större utskick. 

 

Evelyn 

Evelyn är Kulturens egna musikverksamhet som finns i nio städer i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Genom Evelyn så hjälper Kulturens musikskapare och kreatörer inom musikområdet att utvecklas, med hjälp av coachning, utbildning, nätverk och lokaler. 

Mer information om Evelyn hittar du här.

 

Projekt 

Ett av statens fyra syften med folkbildningen innebär att vi ska arbeta för att folkbildningen ska nå en ökad mångfald människor. I statsbidragsvillkoren framgår även att vi ska arbeta aktivt för att bedriva folkbildningsverksamhet i hela landet.

Kulturens bedriver utvecklingsinsatser inom olika områden och på olika nivåer – det kan handla om ledarskap, föreningsutveckling, metodutveckling och pedagogiskt förnyelsearbete, arbete för att nå nya målgrupper, ökad geografisk spridning med mera.

Vi genomför olika ämnesmässiga satsningar med olika kulturformer och genrer. Vi arbetar också för att synliggöra den bredd av kulturutövande som finns i landet.

Som ett led i arbetet med att nå nya målgrupper har Kulturens fastställt en strategi, Rätten till kultur. Inom ramen för strategin genomförs en rad olika projekt med syfte att nå nya målgrupper.

Den kompetens som byggs inom Rätten till kultur fungerar som en förändringsmotor och ska återspeglas i den ordinarie folkbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet är också en tillgång för Kulturens medlemsorganisationer och våra samarbetsföreningar.

Tryck här för att se Kulturens aktuella projekt

 

Event 

Kulturens koordinerar och delfinansierar flera event med förbundets medlemsorganisationer, exempelvis Världs- och folkmusikgalan där Kulturens ansvarar för seminarieverksamheten.