Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Hur arbetar Kulturens

stolar

Bild: Luc Legay

I detta kapitel kommer vi berätta om hur Kulturens praktiskt bedriver sitt folkbildningsarbete och hur förbundets personal är organiserad. Dessutom beskriver vi cirkelledarnas betydelse och vilka stöd Kulturens erbjuder dem.