Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Organisation

15505952046_8d36ebb625_o-Christiane-Birr

Bild: Christiane Birr

Kulturens är uppbyggt av sjutton (18) rikskulturorganisationer. Sex (6) av dessa är de rikskultur-organisationer som initierade arbetet till att grunda Kulturens, de kallas för stiftarorganisationer.

Då uppbyggnaden av förbundet innebar ett omfattande arbete skiljer Kulturens än idag på stiftarorganisationerna och de övriga medlemsorganisationerna under själva förbundsstämman, i det övriga arbetet är alla medlemsorganisationer jämlikar. 

Det är medlemsorganisationerna som nominerar personer till förbundsstyrelsens- och regionernas valberedningar. 

För att skapa en bredd inom förbundet sitter det olika personer i Kulturens regionsstyrelser och förbundsstyrelse. 

 

Förbundsstyrelse 

Förbundsstyrelsen är Kulturens högsta beslutande organ mellan årsstämmorna. Förbundsstyelsen består av elva förtroendevalda som väljs från Kulturens medlemsorganisationer.

 

Regionstyrelser 

Regionstyrelser är Kulturens regioners högsta beslutande organ mellan årsstämmorna. Antalet förtroendevalda skiljer sig åt mellan de olika regionerna och regleras utifrån respektive regions stadgar. Det är som minst tre och som mest tio ledamöter enligt stadgarna.

Enligt Folkbildningsrådets regler ska förbundets regioner bedriva lokal verksamhet. Kulturens regioner äger Kulturens lokala verksamhet, även om den organiserats och administreras genom ett centralt rikskansli. 

 

Samarbetsföreningar 

Samarbetsföreningar är föreningar som vill bedriva verksamhet med Kulturens. Det kan vara en förening från en medlemsorganisation, fast också en helt fristående förening.

För att bli en samarbetsförening så måste föreningen ansöka om samarbete och skriva under ett samarbetsavtal. Mer information om detta hittar du här.