Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Värdegrund

8280300390_1fb4213270_o-Preliminares

Bild: Preliminares

Kulturens värdegrund är det etiska kontrakt som alla idella krafter, anslutna medlemsorganisationer och anställd personal ställer sig bakom när de samarbetar med eller engagerar sig i förbundet.

Värdegrunden ingår i Kulturens kvalitetspelare och är en moralisk kompass som berättar vad Kulturens står för och tycker är viktigt som förbund. 

 

Kulturens värdegrund

Värdegrund

  • Verksamheten ska bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar. 
  • Diskriminering ska motverkas i enlighet med diskrimineringslagstiftningen och vi ska underlätta för individer och deltagare att utvecklas och uttrycka sig. 
  • Kulturens arbetar för en etisk, inkluderande och trygg miljö.