Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Om Kulturens

tavla-Pedro-Ribeiro-Simões

Bild: Pedro-Ribeiro-Simões

I denna del av kursen berättar vi Kulturens historia och varför förbundet bildades, vad Kulturens står för och hur verksamheten är organiserad.