Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Anordnarskap 

2977482207_9b5a082f47_o-Brian-Marks

Bild: Brian Marks

Kulturens verksamhet sker i egen regi, men också i samarbete med föreningar inom medlemsorganisationer och externa samarbetsföreningar, enskilda föreningar som bedriver kulturverksamhet.

Att Studieförbundet är anordnare – har anordnarskapet – innebär att de har det övergripande ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av folkbildningsverksamheten utifrån statens syften och Folkbildningsrådets villkor. 

 

I anordnarskapet ingår att studieförbunden ska ta ansvar för säkerhets- och försäkringsfrågor samt tillse att legala krav följs. 

Ordet samverkanspart används här för att beteckna medlems-, samverkans- och samarbetsorganisationer, föreningar, grupper etc. 

 

I Folkbildningsrådets skrift statsbidrag till Studieförbund står det följande om anordnarskap:

Studieförbundet ska

- Ha ett tydligt anordnarskap i all sin verksamhet, oavsett samarbetspart. 

Det innebär att för att göra det tydligt att det är Kulturens som anordnar verksamheten, även om den genomförs i en medlems- eller samarbetsförening, ska samarbetet framgå vid inbjudan, affischering och vid genomförande av kulturverksamhet.

Deltagarna ska veta att det är Kulturens som anordnar och att deltagandet är fritt och frivilligt.