Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Statens fyra syften och tre former av verksamhet

hjärtan-Érico-Ferrari

Bild: Érico Ferrari med bearbetning av Gustav Sjöstedt

Staten har formulerat fyra syften för folkbildningen, dessa är:

  1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

 

Folkbildningens tre former av verksamhet

För att praktiskt kunna nå dessa syften använder sig studieförbunden av tre bidragsberättigande former för bildningsverksamhet, dessa är: 

 

  • 1. Studiecirkel

Studiecirkeln är en mindre grupp som planmässigt genom samtal och dialog bedriver studier. Deltagaren söker kunskap tillsammans med andra och utvecklar färdigheter utifrån sina behov och intressen. Deltagaren ska ges möjlighet till inflytande samt tid för reflektion och eftertanke mellan sammankomsterna 

 

  • 2. Annan folkbildning 

I annan folkbildnignsverksamhet kan studieförbundet genomföra verksamhet i friare former. Verksamhet i annan folkbildningsverksamhet ska ge studieförbunden möjlighet att pröva nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirklar. Antal sammankomster kan vara en eller flera. Deltagarna kan vara fler än i studiecirkeln. 

 

  • 3. Kulturprogram

Kulturprogrammen ska ge kulturupplevelser genom föreläsning, sång/musik, dramatisk föreställning, film/foto/bild, dans, utställning, litteratur, konst/konsthantverk eller tvärkulturell verksamhet.