Föreningsutveckling

Introduktionskurs till Kulturens förtroendevalda

Folkbildning

fotograf

Bild: Ocelena Robbins

I Sverige har det fria kunskapssökandet och folkbildningens självständighet, i förhållande till det formella utbildningssystemet värnats.

I detta moment får du läsa om folkbildningen och studieförbundens framväxt, dess uppdrag, mål och syfte.