Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Om anordnarskap

 

Ytterst ansvarig för att statsstödet används rätt

Kulturens verksamhet är i huvudsak finansierad genom statliga medel. Med detta kommer också ett ansvar att se till att varje arrangemang som ordnas med stöd av, eller anmäls som underlag för, statsbidrag används på det sätt som staten tänkt för stödet. 

I praktiken innebär det att Kulturens som studieförbund kan genomföra folkbildningsverksamhet i samarbete med medlemsorganisationer och samverkansparter som kulturföreningar, men att anordnaransvaret inte kan överlåtas till någon annan. Det är för att staten ser Kulturens som arrangör eller anordnare av studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram och med det också ytterst ansvarig för verksamheten, även om det är du eller din förening som genomför detta i praktiken. 

För att leva upp till ansvaret så måste Kulturens veta

  • vilken folkbildning som planeras och genomförs
  • hur det gemensamma lärandet ser ut för all verksamhet som äger rum i studieförbundets regi

Detta sker bland annat genom att varje cirkelledare skickar in en arbetsplan för den planerade studiecirkeln och att samarbetsföreningar och medlemsorganisationer planerar sin folkbildningsverksamhet tillsammans med Kulturens personal. 

 

Stöd för gemensamt lärande

Statsbidraget får inte användas som ett allmänt verksamhets- eller organisationsstöd, utan är till för möjliggöra lärande tillsammans. Därför kostnadstäcker Kulturens endast genomförandekostnader för folkbildning, exempelvis hyreskostnader för verksamhetslokaler, ledararvoden, studiematerial och så vidare.

Ifall du har funderingar om era verksamhetskostnader räknas som genomförandekostnader, då kan du höra av dig till Kulturens regionala verksamhetsutvecklare i din region och få hjälp. 

 

Du och Kulturens anordnar tillsammans 

Det är viktigt att deltagare vet om att studieförbundet Kulturens är anordnade av folkbildningen i arrangemanget som de medverkat i och att deltagandet är fritt och frivilligt. För att visa att det är Kulturens som anordnar verksamheten, även om den genomförs i en medlems- eller samarbetsförening, ska samarbetet framgå vid inbjudan, affischering och vid genomförande av kulturverksamhet. 

Det kan också vara bra att veta att vid genomförande av kulturverksamhet räknas en representant från en samarbetsförening även som en representant för Kulturens.