Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Kulturens stöd

Foto: Stina Gullander

 

"Samarbetet med Kulturens har gett oss mycket mer inflytande och kontroll över det stöd vi får. Ni har hjälpt oss se vad i våra arrangemang som redan idag är folkbildning" /Hans-Ove Forsell, Bygdsiljum, Burträsksvängen

 

I ditt samarbete med Kulturens så finns det ett antal olika stöd för din grupps gemensamma lärare eller din utveckling att ta del av, dessa är: 

  • Kostnadstäckning för utförandekostnader vid genomförande av folkbildning. Vi avsätter en stor del av våra tillgängliga resurser till genomförande av studiecirklar, annan folkbildning samt kulturprogram och samarbetar med föreningar inom kulturområdet.
  • Regionala projektmedel för särskilda folkbildningsinsatser som samarbetsföreningar kan söka vid fyra tillfällen per år för  exempelvis särskilda event, marknadsföringsinsatser etc. När en förening blir beviljad medel så blir Kulturens en samarbetspart i genomförandet av aktiviteten.
  • Efter att en cirkelledare genomgått någon av Kulturens cirkelledarutbildningar, får hen rätt att söka individuella kompetenscheckar (max 2800 kronor per person, ledare och söktillfälle vid fyra stoppdatum per år).
  • Vi kan också hjälpa till att stödja en medlemsorganisation med framtagande av ett eget studiematerial. Här kan du sett ett exempel på ett material om sociala medier som skapades för Orkesterförbundet.
  • Ledare och deltagare i studiecirkel eller annan folkbildningsverksamhet är olycksfallsförsäkrade i anslutning till träffen, inklusive resor till och från träffarna.
  • För de sammankomster som behöver ske digitalt, kan Kulturens erbjuda telekonferenslösningar med god kvalitet där ni också får en ljudupptagning från mötet.
  • Kulturens ha en bildbank med verksamhetsbilder av olika innehåll till förfogande.
  • Slutligen kan vi hjälpa till med olika slags avtal som ger rabatterat pris vid exempelvis layout, tryck och större utskick.

 

Individuell kompetenscheck 

”För oss som arbetar som cirkelledare i ideella organisationer är det väldigt bra att kunna få en individuell kompetenscheck, så att vi kan förkovra oss inom våra ämnesområden genom att delta i kurser och seminarier.” /Ulla Centergran, Svenska Folkdansringen

 

Efter att du avslutat Kulturens ledarutbildning är du kvalificerad att söka ett individuellt stöd för fortsatt utbildning. Stödet delas ut exklusivt av Kulturens och kallas för individuell kompetenscheck. Syftet med kompetenschecken är att erbjuda dig ytterligare utveckling inom ditt ämne eller som pedagog.

Eftersom kulturlivet ser så olika ut beroende på konstform, genre och geografisk placering, utgår stödet helt utifrån ditt och andra ledares individuella behov. Detta har sin bakgrund i två saker.

  1. Kulturens tror att varje ledare själv bäst vet vad hen behöver för att utvecklas inom sitt ämne eller som ledare och pedagog
  2. rikskulturorganisationerna som startade Kulturens hade en negativ erfarenhet av att bli erbjudna och ibland påtvingade centrala utbildningar som inte var anpassade för kulturlivets behov och önskemål 

Checken kan sökas för kortare och längre utbildningar, både i Sverige och utlandet och maximalt belopp att söka är 2 800 kronor per söktillfälle. Det går inte att söka för redan genomförd verksamhet och vid stort antal sökande kommer ett urval att göras.

Kompetenschecken kan täcka exempelvis kursavgift, resa och uppehälle eller studiematerial i anslutning till kurs.