Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Om Kulturens

Bild: Stina Gullander

8 avsnitt med text och video | Tid 100 minuter varav 35 minuter video | 3 gruppreflektioner

 

I det här momentet får du veta: 

  • Studieförbundets värderingar
  • Kulturens stöld vid genomförande av verksamhet
  • Vad anordnarskap innebär och varför du behöver känna till detta 
  • Hur Kulturens ser på kvalitét och hur studieförbundets kvalitetsarbete ser ut
  • På vilket sätt Kulturens är organiserat och arbetar för att hjälpa dig och andra samverkanspartners

Momentet avslutas med ett par reflektionsfrågor. Vänligen lägg några minuter på att fundera över dessa frågor och skriva ner dina svar. Denna uppgift är för din egen skull och du behöver inte skicka in dina svar till mig. 

 

Välkommen vidare till nästa moment!