Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Vad är grejen med Kulturens och varför folkbildning?

4 avsnitt med text och video | Tid 50 minuter varav 6 minuter video | 2 gruppreflektioner

 

I det här momenten får du kunskap om: 

  • hur och varför Kulturens växte fram
  • att Kulturens är ett studieförbund och vad ett sådant gör
  • vad som skiljer Kulturens profil från övriga nio studieförbund 
  • kort om vad folkbildning är varför det kan vara av betydelse för dig 
  • om ledarens roll inom folkbildningen och i samhället i stort 

 

Momentet avslutas med ett par reflektionsfrågor. Vänligen lägg några minuter på att fundera över dessa frågor och skriva ner dina svar. Denna uppgift är för din egen skull och du behöver inte skicka in dina svar till mig. 

 

Välkommen vidare till nästa avsnitt