Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Mänskliga rättigheter (reflektion)

 

Reflektionsfråga gruppmedlem

Vem är den typiske medlemmen i din verksamhet? Fundera t ex utifrån diskrimineringsgrunderna, men tänk gärna ett steg längre: utbildning, kroppsform, speciella egenskaper...

 

Reflektionsfråga marknadsföring

Välj en informationstext eller ett marknadsföringsmaterial som du använder dig av idag (affisch, flyer, hemsida, cd-konvolut etc), fundera på hur du tror att du skulle uppfatta texten om du:

  • var 10 år gammal
  • var 100 år gammal
  • bodde i en betongförort  
  • bodde i ett radhus
  • var född i Norrland
  • var född i Tyskland
  • inte avslutat högstadiet 
  • doktorerat på ett universitet
  • satt i rullstol?

 

Reflektionsfråga mångfald 

Det talas mycket om mångfald i dagens Sverige, vad innebär ordet för dig?