Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Normer och förhållningssätt

 

Allas lika värde och respekt för individen 

I Kulturens värdegrund betonas allas lika värde, likabehandling och rättvisa.

All verksamhet förväntas bedrivas utifrån grundläggande demokratiska värderingar såsom allas lika värde, tolerans och respekt för individen. Det får inte förekomma religiösa eller partipolitiska opinionsbildningar eller påtryckningar.

Diskriminering ska motverkas i enlighet med diskrimineringslagstiftningen och vi ska underlätta för individer och deltagare att utvecklas och uttrycka sig. Kulturens arbetar för en etisk, inkluderande och trygg miljö.

Se presentationen nedan

 

Rätten att ha sin egen stil

Det spelar visst roll hur du ser ut.

Filmen är på svenska och handlar om rätten att kunna se ut och vara den en vill, berättar gör Miriam "Mirre" Svennehed.

 

Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story

Vad händer när det bara är en grupps berättelser som får höras? Chimamanda berättar om vikten av att berätta alla människors berättelse.

(Filmen är på engelska med svensk undertext. Om texten inte kommer automatiskt; klicka på subtitles, till höger under filmen och välj `swedish´)