Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

GDPR i din verksamhet (reflektionsuppgift)

 

Fundera över följande frågor och skriva gärna ner dina svar.

  1. Vilka personuppgifter behöver du samla in i din studiecirkel och i din förening? 
  2. Hur berättar du för dina deltagare och dina medlemmar om varför uppgifterna samlas in, hur du lagrar dem och hur länge de lagras?  
  3. Utifrån det du läst i det här korta momentet om GDPR, vilka är de viktigaste förändringarna du behöver göra i din cirkel eller förening för att din behandling av personuppgifter ska vara i enlighet med GDPR? 

Denna reflektion är för din egen skull och du behöver inte skicka in dina svar.