Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Ledarskap, föranmälan och genomförande av verksamhet

 

Ledarens roll i samhället

Ledarskapet har en betydande roll genom hela det svenska samhället, från självledarskap och din egen utveckling, vidare till föreningsledare, chefer och beslutsfattare.

Internationellt sett så är den svenska ledarstilen högt rankad och beskrivs ofta som demokratisk, kommunikativ och involverande, vilket ger många fördelar för en organisation men samtidigt också ställer krav på grupputveckling och ansvar.

Vi lever idag i ett samhälle i konstant förändring, här fyller ledare en viktig roll i att sätta gång och arbeta med förändringsprocesser för organisationer och människor, men också att använda kreativitet och innovation för att möta dessa samhällsförändringar.

 

Föranmälan 

Allt gemensamt lärande som du och din grupp planerar och tror att ni ska göra behöver föranmälas till Kulturens. I föranmälan berättar du vilka ni är som kommer att träffas, vad ni ska lära er, var och när ni planerat att träffas och hur ofta ni tror att ni ska ses. 

Jag tycker att det är viktigt att du vet att det som du föranmäler är en plan. Ibland blir det inte som planerat och ni kanske träffas oftare eller färre tillfällen än ni tänkt eller inte alls. Det är helt i sin ordning, blir det så kan du bara höra av dig till Kulturens administration eller de regionala verksamhetsutvecklarna så hjälper de dig. 

Se filmen nedan för mer information om föranmälan 

 

Här kan du ladda ner tomma blanketter för föranmälan för studiecirklar och annan folkbildning och kulturprogram och se hur de ser ut samt öva på att fylla i anmälningarna.

 

Arbetsplan

Folkbildningsrådet ställer som krav att alla studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet ska bedriva sina studier enligt en uppgjord plan, av den anledningen vill Kulturens också att du också lämna in en arbetsplan vid din föranmälan.

Arbetsplanen är på samma gång ett verktyg för dig som ledare att fundera igenom och planera vad som är målet med cirkeln, hur lärandet ska se ut och vilket material som ni i gruppen tänkt använda er av när ni lär er tillsammans. 

Här kan du ladda ned en tom studieplan där du ser vad som efterfrågas och också kan öva på att fylla i.

 

Fylla i listan eller kulturrapporten 

När föranmälan skickats in och kommit fram till Kulturens, skapar förbundets administrativa personal en cirkellista eller rapporteringsblankett för kulturprogram och skickar till dig. 

Cirkellista och annan folkbildning 

Här fyller du i de tillfällen som ni träffas, vilka som var med på träffen och hur länge ni sågs. När terminen är slut eller listan är helt ifylld så skickar du in den enligt instruktionerna på listan. Det finns två brytdatum för att skicka in dina listor, den första är i mitten av juni och den andra i mitten av januari. 

 

Kulturprogram

I kulturprogrammets rapporteringslista fyller du hur många som var i gruppen som framförde kulturhändelsen eller om det var en soloartist, antal i publiken och hur många av dessa som var kvinnor och funktionsnedsatta. De två sistnämnda frågorna fungerar som ett underlag till Statistiska Centralbyrån och deras mätningar runt vilka offentlig kultur når. Om det inte är förifyllt ort och lokal samt datum när kulturhändelsen ägde rum så får du också fylla i det. Om du var din föreningsrepresentant så fyller du i "Repr. från studieförbundet, underskrift och namnförtydligande" samt ort och datum. 

 I Kulturens ledarintroduktion hittar du också mer information runt föranmälan och rapportering av folkbildning, vänligen läs igenom introduktionen.