Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Goda exempel på folkbildning kulturverksamheter

Foto: Per Börklund 

 

Folkbildning inom olika kulturområden

Inom kulturverksamheter är det ofta stora skillnader på hur det gemensamma lärandet ser ut i det specifika kulturområden. Det är också en skillnad på vad som är en bra verksamhet och vad som är en bra folkbildningsverksamhet, något som helt och hållet beror på om det finns ett lärande tillsammans eller inte. Samtidigt är det ur min erfarenhet vanligt med olika former av lärande i studiecirklar och kulturföreningar som inte redovisas och med det inte heller får statsstöd.

Här nedan är exempel på lärande inom fyra olika kulturverksamheter och hur de planerat och genomfört sina kulturverksamheter. En röd tråd är att de alla redovisar publika arrangemang som kulturprogram, har delat in sitt arbete i olika arbetsgrupper där de grupper som har ett gemensamt lärande redovisas i form av studiecirklar och att korta kurser i anslutning till sina verksamheter redovisas som annan folkbildning.

Jag hoppas att dessa exempel kan hjälpa dig att se lärandet i din verksamhet. Du har också möjlighet att kontakta din lokala verksamhetsutvecklare som gärna lyssnar av vad du gör i din verksamhet, kan berätta vad i detta som är folkbildning och ge förslag på verksamhetsutveckling för att skapa fler möjligheter till lärande tillsammans. 

 

Burträskkursen - utbildning av unga folkmusiker

Burträskkursen är en verksamhet som inspirerar och utbildar barn och unga inom folkmusik och slöjd. De genomför ett tiotal kurser per år såväl som ett antal publika konserter. 

När Burträskkursen inledde sitt samarbete med Kulturens redovisade de endast ett kulturprogram för kursens slutkonsert och en lista annan folkbildning kopplad till en heldagslektion, till trots att kursen är en ganska stor verksamhet.

Efter att lyssnat av hur föreningen planerar och genomför kursen stod det klart att det gemensamma lärandet var mer, mycket mer. 

Kursens planeringsarbete sker i en grupp på fyra personer som har kontakt med varandra från var tredje vecka till flera gånger per vecka beroende på hur långt det är kvar till kursen. Gruppen arbetar med allt från programläggning, schemaläggning, kommunikation, logistikplanering, volontärer till att se hur andra festivaler och ungdomsläger planerar och genomför sitt arbete. De delar i denna planering som är ett gemensamt lärande redovisar Burträskkursen som en studiecirkel.

De flesta av gruppens träffar sker ansikte mot ansikte, men det händer också att de träffas över telefon och diskuterar kursens planering och upplägg eller helt digitalt i en Facebook-grupp där alla går in en specifik tid och diskuterar eller har ett videosamtal. 

Själva kursverksamheten sker i form av annan folkbildning. Här är deltagarna uppdelade på tio olika grupper som arbetar tillsammans i olika rum under själva kursen. Det sker också en studiecirkel med gruppens deltagare 

Sammantaget har Burträskkursen gått från att redovisa 2o cirkeltimmar och ett kulturprogram till att redovisa 300 cirkeltimmar och ett kulturprogram. 

 

Kvarnbyns byaförening - kulturarrangemang och konstutställningar

Kvarnbyn är en vackert belägen by i Västerbotten, som i motsats till andra närliggande byar är full av aktivitet och engagemang. Utöver att byn ligger placerad längs Europas längsta björkallé och har en historisk kulturstig, så anordnas det också en konstvecka varje där ett tjugotal konstnärer ställer ut samt olika kulturarrangemang över hela året.

När föreningen inledde sitt samarbete med Kulturens så redovisades ingen folkbildning, förutom något enstaka arrangemang här och där. Annat är det idag då föreningen genomför fjorton kulturprogram per år och har en cirkel för planeringsarbetet. 

Kvarnbyns byaförening har har en arbetsgrupp som planerar hur konstveckan och kulturarrangemangen ska genomföras. Förutom att de diskuterar planeringen vid tidigare år och reflekterar över vad som har varit bra och vad som skulle kunna förbättras, så tittar de även på hur andra arrangörer och konstarrangörer organiserar sina händelser. Detta lärande sker i form av en studiecirkel.

Föreningen rapporterar också varje publikt kulturarrangemang som ett kulturprogram.

 

Burträsksvängen - stämma för folkmusik, slöjd och folkdans 

Burträsksvängen är en spelmansstämma för folkmusik som arrangerats i Burträsk sedan 1976. Stämman är välbesökt och uppskattad av sina gäster och är en viktig årlig händelse för Västerbottens Spelmansförbund.

När föreningen påbörjade sitt samarbete med Kulturens redovisade de endast folkbildning i form av två kulturprogram. Märkligt tyckte Kulturens verksamhetsutvecklare, då stämman är både stor och välbesökt. Mycket riktigt så var det gemensamma lärandet runt stämman mer.

Burträsksvängen har två scener med programlagt innehåll, framförallt konserter med folkmusik. Dessa totalt åtta arrangemang rapporteras som kulturprogram

Under stämman pågår ett flertal olika kurser, från spel av folkmusik till dans som stämmans besökare kan anmäla sig till och besöka. Lärandet vid dessa fyra kurser redovisas som annan folkbildning

Då Burträskssvängen under åren vuxit sig till ett ganska stort arrangemang, följs detta av en hel del arbete innan, under och efter stämman. Många delar i detta arbete sker i formen av ett gemensamt lärande. Det innefattar allt ifrån programläggning, reflektion över förbättringar, logistik, utbildning av volontärer till ekonomi, redovisning och hur föreningen arbetar för att hitta sponsorer. Detta lärande redovisas som två studiecirklar och är uppdelat i arbetsgrupper som träffas löpande under året.