Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

Verksamhetsformer och regler

 

Kulturens bedriver folkbildning i form av:

Studiecirklar

När minst tre personer, inklusive en ledare, träffas minst tre gånger med totalt nio studietimmar är det en studiecirkel. Ni lär och utvecklas tillsammans enligt ett gemensamt upprättad arbetsplan. Maximalt får en studiecirkel bedrivas tre gånger per vecka och under fyra timmar per tillfälle, totalt 480 studietimmar per år och deltagarna måste vara minst 13 år gamla.

 

Annan folkbildningsverksamhet

Om det är större grupper med fler än 20 deltagare som träffas och lär tillsammans räknas det som annan folkbildningsverksamhet. Det kan också vara eller en grupp som träffas vid ett enstaka tillfälle, exempelvis vid en workshop. Här kan deltagarna som minst vara 6 år gamla om ledaren är vuxen. 

 

Kulturarrangemang

Ett minst 30 minuter långt offentligt framträdande inom kultur räknas som ett kulturarrangemang. Uppträdandet ska vara affischerat eller på annat sätt offentliggjort och kan vara allt från en dansuppvisning, teaterföreställning, konsert, eller ett vernissage. Om det är flera kulturarrangemang i samma lokal och vid samma tillfälle så räknas det som ett kulturarrangemang om det inte är 30 minuter mellan varje arrangemang så att varje arrangemang har en ny publik

 

Flexibelt lärande

Det är även möjligt att bedriva studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram på distans eller att kombinera distansträffar med platsbundna träffar. Hör av dig till lokala verksamhetsutvecklare, så hjälper vi dig igång. 

 

Om du vill läsa reglerna i sin helhet så hittar du senaste revidering på Folkbildningsrådets hemsida i skriften "Statsbidrag till studieförbund"