Ledarskap

Kulturens ledarutbildning

GDPR för cirkelledare och föreningar

4 avsnitt med text och video | Tid 50 minuter varav 8 minuter video | 1 gruppreflektion

 

I det här momenten får du veta: 

  • Vad GDPR innebär 
  • Huvuddragen i förordningen
  • Skillnaden mellan GDPR och PUL 
  • Vad du behöver veta om GDPR i din verksamhet
  • Varför Kulturens behöver dina personuppgifter när du bedriver folkbildningsverksamhet i samverkan med förbundet och hur dessa behandlas  

Momentet avslutas med ett par reflektionsfrågor. Vänligen lägg några minuter på att fundera över dessa frågor och skriva ner dina svar. Denna uppgift är för din egen skull och du behöver inte skicka in dina svar till mig. 

 

Välkommen vidare till nästa avsnitt