Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Vad är en personuppgift?

Bild: AdobeStock

 

En personuppgift är: 

”…All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer…” /Datainspektion