Föreningsutveckling

Dataskyddsförordningen – GDPR En översikt

Syfte med den nya förordningen

Bild: AdobeStock

 

Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Personuppgifterna kan utgöras av information om såväl anställda,  medlemmar, kunder eller potentiella kunder.

En förhoppning från EU är att genom GDPR få fram en harmonisering bland EU:s medlemsstater gällande den här typen av regelverk. Tidigare har det varit upp till varje land att tolka direktivet om skydd av personuppgifter. Med denna ändring gäller samma regler för alla personuppgifter inom EU

Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att:

  • Möta teknikens förändringar
  • Stärka integritetsskyddet
  • Harmonisera och underlätta handel och fritt flöde inom EU

Europaparlamentets och rådets förordning antogs redan den 27 april 2016 (EU) 2016/679, och börjar gälla från och med den 25 maj 2018, den ersätter nu gällande PuL och motsvarande lagar i hela EES.

Principerna bygger på nuvarande direktiv men innehåller även ett stort antal nyheter.

Förordningen behöver kompletteras av vissa nationella regler, till exempel rätten att överklaga tillsynsmyndighetens beslut.